Výsledky

Appentum Kft.

Virtuálny veľtrh práce prináša novú éru pracovných veľtrhov. Platformu založenú na virtuálnej realite vyvinula spoločnosť Appentum Kft.

AUTOTECH INFRA – Záverečná Konferencia

Záverečná konferencia projektu AUTOTECH INFRA ktorá je súčasťou akčného plánu TAPE-NOVUM DANUVIUM sa uskutočnilo 30. júla 2022.

EZÚS Pons Danubii

Novovybudované inovačné centrum ponúka miestnosti na usporiadanie workshopov, odborných školení alebo konferencií. Nástroje a zariadenia umiestnené v inovačnom centre (3D tlačiareň, meracie zariadenia, UV LED tlačiareň, tlačiareň/rezačka)

FOGASKERÉKGYÁR Kft.

V rámci projektu AUTOTECH INFRA, spoločnosť Fogaskerékgyár Kft. vytvorila inovačné laboratórium.

KOPINT

V rámci projektu bola vypracovaná komplexná štúdia o príslušných organizáciách a podnikoch v regióne. Výskumná nadácia KOPINT Konjunktúra oslovila viac ako 600 menších a stredných firiem v Nitrianskom kraji a v župe Komárom-Esztergom s cieľom zmapovať aké technologické zariadenia sú nevyhnutné k rozvoju ich výrobkov.

TATA

Prístrojové laboratórium vytvorené s pomocou Fogaskerékgyár Kft. bolo vybavené investíciou do moderných strojov realizovaného mestom Tata.

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho a Appentum Kft. spoločne zorganizovali II. Virtuálny veľtrh práce na Univerzite J. Selyeho 27. júna 2022 v Komárne.

Úrad vlády župy Esztergom-Komárom

Úrad vlády župy Esztergom-Komárom sa rozhodol zapojiť do implementácie projektu s cieľom informovať zamestnávateľov a záujemcov o prácu o aktuálnych trendoch na trhu práce s používaním čo najširšej platformy.

WADO

WADO s.r.o. sa zaoberá tvorbou firemných webových stránok, internetových obchodov, a plánovaním online marketingových kampaní.

WORKFORCE PIPELINE – Záverečná Konferencia

Záverečná konferencia projektu AUTOTECH INFRA ktorá je súčasťou akčného plánu TAPE-NOVUM DANUVIUM sa uskutočnilo 30. júla 2022.