TATA

Výsledky
Investícia do Inovačných Technológií

Prístrojové laboratórium vytvorené s pomocou Fogaskerékgyár Kft. bolo vybavené investíciou do moderných strojov realizovaného mestom Tata. V laboratóriu boli nainštalované dva vysoko hodnotné moderné obrábacie stroje: multifunkčný CNC sústruh OKUMA MULTUS U3000 1SW1000 a simultánne obrábacie centrum OKUMA GENOS M460V-5AX.  S týmito strojmi je možné takmer všetky produkty kovopriemyslu vyrábať rýchlo a vieme zabezpečiť vysokú efektivitu výroby. Tajomstvom ich úspechu je riadiaci systém, vďaka ktorému dokážu pracovať samé, a nastaveným programom dokážu efektívne a s vysokou presnosťou vyrábať vopred navrhnuté diely. Okrem investície do moderných obrábacích strojov, o vyššiu bezpečnosť a efektívnosť procesu, a o zvýšenie kvality produktov sa starajú meracie a kontrolné prístroje. Potenciálni partneri Fogaskerékgyár Kft. si môžu svoje produkty navrhovať sami alebo s pomocou Fogaskerékgyár Kft. Výrobky je možné vyrábať na spomínaných strojoch a kontrolovať s meracími prístrojmi umiestnenými vo vedľajšej miestnosti laboratória. Výroba a testovanie prototypov a vzoriek výrobkov v inovačnom laboratóriu podporuje inovačné aktivity malých a stredných podnikov v regióne.