WADO

Výsledky
Online Školenia pre Firmy a Študentov - Online Marketing, Založenie Internetových Obchodov a Vývoj Webových Stránok

WADO s.r.o. sa zaoberá tvorbou firemných webových stránok, internetových obchodov, a plánovaním online marketingových kampaní. V rámci projektu AUTOTECH INFRA bolo študentom stredných škôl v regióne poskytnuté 4×3 hodinové online školenie v oblasti online marketingu a vývoju webových aplikácií. Do online školenia sa zapojilo 102 študentov. Pre malých a stredných podnikateľov v regióne bolo poskytnuté 2×4 hodinové školenie v rámci zriadenia online marketingových kampaní, používaní moderných webových rozhraní a boli prezentované základy prevádzkovania webshopov. Do online školenia sa zapojilo 40 firiem. Online školenia organizované spoločnosťou WADO s.r.o. sa uskutočnili v júni 2022.