Univerzita J. Selyeho

Výsledky
I. Virtuálny veľtrh práce

I.  virtuálny veľtrh práce organizovaný v rámci projektu AUTOTECH INFRA (SKHU / 1802 / 3.1 / 015) prináša novú éru pracovných veľtrhov. Organizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 6. mája 2022 v Komárne bol Univerzita Jánosa Selyeho. Platformu založenú na virtuálnej realite vyvinula spoločnosť Appentum Kft. Uchádzači o prácu majú možnosť prechádzať sa po pracovných stánkoch vo virtuálnom priestore a uchádzať sa o svoje nové pracovné miesta.

II. Virtuálny veľtrh práce

Univerzita J. Selyeho a Appentum Kft. spoločne zorganizovali II. Virtuálny veľtrh práce na Univerzite J. Selyeho 27. júna 2022 v Komárne. Študenti, ktorí navštívili podujatie mali možnosť nahliadnuť do zákulisia virtuálneho veľtrhu práce, kde sú dostupné nielen inzercie voľných pracovných miest, ale môžeme aj nadviazať kontakt so zamestnávateľmi vo veľkolepých 3D virtuálnych stánkoch a máme možnosť položiť otázky na ktoré by sme nemali priestor na pracovných portáloch.

Kariérne a informačné dni

Centrum kariérneho poradenstva Univerzity J. Selyeho poskytuje komplexné kariérne poradenstvo pre absolventov. Jeho úlohou je poskytovať relevantné informácie o trendoch na trhu práce a pracovných príležitostiach, organizovať a zúčastniť sa na podujatiach, zúčastňovať sa tematických podujatí, poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva a udržiavať kontakt s absolventmi univerzity. V rámci projektu AUTOTECH INFRA Univerzita J. Selyeho zorganizovala Kariérny a informačný deň 22. apríla 2021 (online) a 11. novembra 2021.  Súčasťou online podujatia bola diskusia za okrúhlym stolom, ktorá sa zamerala na vzťah odbornej praxe a zamestnávateľa, taktiež bol predstavený Centrum kariérového poradenstva Univerzity J. Selyeho. Zoltán Szaniszló, konateľ spoločnosti Appentum Kft. prezentoval dosiahnuté výsledky vo vývoji VR Job Fair- virtuálny veľtrh práce. V rámci druhého Kariérneho a Informačného dňa, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2021, bola predstavená platforma virtuálneho veľtrhu práce, vytvorenú spoločnosťou Appentum Kft.