INNOCENTRE

SKHU/1802/3.1/017
Komplexné inovačné centrum pre automobilové a technologické spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie v regióne Pons Danubii (NOVUM DANUVIUM)

V rámci projektu bude vypracovaná komplexná štúdia o príslušných organizáciách a podnikoch v regióne. Výskumná nadácia KOPINT Konjunktúra oslovuje takmer 200 menších a stredných firiem v Nitrianskom kraji a v župe Komárom-Esztergom s cieľom zmapovať aké technologické zariadenia sú nevyhnutné k rozvoju ich výrobkov. Inovačné centrum bude zariadený na základe dopytu a potrieb firiem zúčastnených vo výskume. Novovybudované inovačné centrum ponúka miestnosti na usporiadanie workshopov, odborných školení alebo konferencií. Nástroje a zariadenia umiestnené v inovačnom centre (3D tlačiareň, CNC frézy, roboty, laserové rezačky) si môžu firmy prenajať za výhodné ceny.

Termín realizácie projektu

01.09.2021. – 31.12.2023.

Rozpočet projektu

1 786 812,41 EUR

icon5

Podpora z EFRR

1 518 790,54 EUR

Vedúci partner

EZÚS Pons Danubii

Ďalší partneri

› KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány / Výskumná nadácia KOPINT Konjunktúra