Úrad vlády župy Esztergom-Komárom

Výsledky
Informačné Dni, Exkurzie do Firiem a Predstavenie Služby Job Room

Dňa 23. marca 2022. sa uskutočnil cezhraničný veľtrh práce a fórum zamestnávateľov v pevnosti Csillagerőd, Komárom. Unikátnosťou podujatia organizované v spolupráci s župným úradom bolo súčasne osloviť zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie na Slovensku a v Maďarsku. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30 zamestnávateľov s ponukou viac ako 2000 voľných pracovných miest v 50 rôznych odvetviach. Cezhraničný veľtrh práce uskutočnený v rámci projektu Workforce Pipeline (SKHU/1802/3.1/051) bolo unikátne podujatie zamerané na študentov a absolventov zo širšieho regiónu Pons Danubii. Cieľom podujatia bolo osloviť záujemcov o pracovné pozície v automobilovom a technologickom priemysle. Hlavným cieľom Úradu vlády župy Komárom-Esztergom, ako partnerom projektu je rozvoj služieb kariérového poradenstva, organizovanie informačných dní, exkurzií firiem a posilnenie online informačných aktivít.

Úrad vlády župy Esztergom-Komárom sa rozhodol zapojiť do implementácie projektu s cieľom informovať zamestnávateľov a záujemcov o prácu o aktuálnych trendoch na trhu práce s používaním čo najširšej platformy. V rámci projektu boli zorganizované informačné dni (4), kde sa zúčastnilo 167 záujemcov, bolo odoslaných 3 newsletterov pre 161 odoberateľov. V rámci firemných exkurzií organizovaných pre študentov stredných škôl 6 firiem v Komárňansko-ostrihomskej župe privítalo 90 študentov. Do programu sa zapojili nasledovné firmy Tom-Ferr Automotive Zrt. (Tata), BYD Electronic Bus and Truck Hungary Kft. (Komárom), FRIMO Hungary Kft. (Oroszlány), BorgWarner Oroszlány Kft. (Oroszlány), SERTEC Auto Structures Hungary Kft. (Ászár) és a Fém-Művek Kisbér Kft. (Kisbér). V rámci aktivít projektu bola po prvý krát dostupná inovatívna služba „job room“. Účelom služby je, aby uchádzači o zamestnanie, ktorí ešte nemajú pracovné skúsenosti získali zručnosti ktoré im umožnia úspešne sa dostaviť na pracovný pohovor. Pomocou videozáznamu bola analyzovaná verbálna a neverbálna komunikácia uchádzačov, ale účastníci mali možnosť vyskúšať aj kariérne poradenstvo. Služba „job room“ bola k dispozícii na úradoch práce v Komárome,  v Kisbéri,  v Oroszlányi a v Tate. Službu vyskúšalo 125 záujemcov.