EZÚS Pons Danubii

Výsledky
Inovačné centrum pre spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie v regióne Pons Danubii

Novovybudované inovačné centrum ponúka miestnosti na usporiadanie workshopov, odborných školení alebo konferencií. Nástroje a zariadenia umiestnené v inovačnom centre (3D tlačiareň, meracie zariadenia, UV LED tlačiareň, tlačiareň/rezačka)