Projekty

1. NOVUM DANUVIUM CCP - SKHU/1802/3.1/014

Koordinácia a komunikácia komplexného akčného plánu na vytváranie pracovných miest v regióne Pons Danubii

2. AUTOTECH INFRA - SKHU/1802/3.1/015

Rozvoj infraštruktúry pre kľúčových dodávateľov automobilového priemyslu a technologické spoločnosti (NOVUM DANUVIUM)

3. WORKFORCE PIPELINE - SKHU/1802/3.1/051

Zabezpečenie pracovnej sily pre automobilové a technologické spoločnosti v regióne Pons Danubii (NOVUM DANUVIUM)

4. INNOCENTRE - SKHU/1802/3.1/017

Komplexné inovačné centrum pre automobilové a technologické spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie v regióne Pons Danubii (NOVUM DANUVIUM)