KOPINT

Výsledky
Komplexná štúdia o príslušných organizáciách a podnikoch v regióne

V rámci projektu bola vypracovaná komplexná štúdia o príslušných organizáciách a podnikoch v regióne. Výskumná nadácia KOPINT Konjunktúra oslovila viac ako 600 menších a stredných firiem v Nitrianskom kraji a v župe Komárom-Esztergom s cieľom zmapovať aké technologické zariadenia sú nevyhnutné k rozvoju ich výrobkov.