FOGASKERÉKGYÁR Kft.

Výsledky
Inovačné Laboratórium Vytvorené pre Malé a Stredné Podniky v Regióne, Vytvorenie Podmienok pre Duálne Vzdelávanie

V rámci projektu AUTOTECH INFRA, spoločnosť Fogaskerékgyár Kft. vytvorila inovačné laboratórium. Laboratórium slúži dvom hlavným cieľom: zabezpečiť technologické zázemie na aktivity súvisiace s vývojom a testovaním prototypov. Potenciálni partneri spoločnosti môžu na týchto strojoch navrhovať a vyrábať svoje produkty a následne sú partnerovi k dispozícii po kompletnej mechanickej kontrole. V rámci projektu boli zaobstarané vysoko kvalitné inovatívne stroje, ktoré poskytujú malým a stredným podnikom v regióne prístup k technológii, ktorá predstavuje vysoké náklady pre tieto firmy alebo využitie tých strojov v jednotlivých firmách by bolo nízke. Vybavené laboratórium poskytuje praktické semináre a výučbu pre študentov Strednej odbornej školy Ottó Bláthyho v Tate. Študenti môžu získať mnohostranné skúsenosti o obrábaní kovov. Spolupráca s inštitúciami odborného vzdelávania je dôležitá, vzhľadom na nedostatok odborníkov na trhu práce.