Appentum Kft.

Výsledky
Virtuálny veľtrh práce

Virtuálny veľtrh práce prináša novú éru pracovných veľtrhov. Platformu založenú na virtuálnej realite vyvinula spoločnosť Appentum Kft. Uchádzači o prácu majú možnosť prechádzať sa po pracovných stánkoch vo virtuálnom priestore a uchádzať sa o svoje nové pracovné miesta. Softvérový modul umelej inteligencie pomôže nájsť prácu, ktorá najlepšie vyhovuje záujmom jednotlivých uchádzačov o prácu. Po nasadení VR okuliarov môžeme prežiť prekvapivo vzrušujúci zážitok vo virtuálnom priestore namiesto doterajšieho nudného a stresujúceho zážitku súvisiaceho s hľadaním práce.

Univerzita J. Selyeho v spolupráci s Appentum Kft. podielali na zorganizovaní II. Virtuálneho veľtrhu práce na Univerzite J. Selyeho, 27. júna 2022 v Komárne. Študenti, ktorí sa zúčastnili na podujatí získali možnosť nahliadnuť do zákulisia virtuálneho hľadania práce, kde sú dostupné nielen inzeráty pracovných ponúk, ale je ponúknutá možnosť nadviazať kontakt so zamestnávateľmi pri veľkolepých 3D virtuálnych stánkoch, ako aj klásť otázky, na ktoré by sme mali možnosť len osobne v tradičných podmienkach veľtrhu práce.

Online školenia pre IT firmy a profesionálov

V rámci projektu AUTOTECH INFRA, Appentum Kft. usporiadalo 4×4 hodinové interaktívne online školenie pre firiem a profesionálov. Na školení sa zúčastnilo 19 IT profesionálov zo 17 firiem. Záujemcovia mohli získať podrobné informácie o histórii virtuálnej reality a vývoji VR Job Fair. Školiaci materiál pre účastníkov bol dostupný pred školením.