Kontakt

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným

Adresa:

Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno
Slovensko
P. O. Box 106

Kancelária Pons Danubii:

Františkánov 22
Komárno 945 01

Telefón

+421 905 160 932

E-mail

office@ponsdanubii.eu