WORKFORCE PIPELINE – Záverečná Konferencia

Výsledky
WORKFORCE PIPELINE – Záverečná Konferencia

Záverečná konferencia projektu AUTOTECH INFRA ktorá je súčasťou akčného plánu TAPE-NOVUM DANUVIUM sa uskutočnilo 30. júla 2022. Na konferencii sa partneri zapojení do projektu podelili s publikom o svoje úspechy a výsledky. Zoltán Bara, riaditeľ EZÚS Pons Danubii predstavil akčný plán TAPE-NOVUM DANUVIUM, zameraný na vytváranie pracovných miest v regióne a zdôrazňoval význam a výsledky projektu pre región. V rámci projektu Fogaskerékgyár Kft. zriadil inovačné centrum v Tate (Maďarsko), kde sa uskutočnila inštalácia strojov pre kovovýrobu a výrobu prototypov a návrhov jedinečných komponentov. Zakúpené stroje sú určené na efektívne navrhovanie výrobkov potencionálnych partnerov spoločnosti a následne sú partnerovi k dispozícii po kompletnej mechanickej kontroly. Vytvorené laboratórium v rámci projektu je dôležitou súčasťou duálneho vzdelávania, kde študenti môžu získať komplexný obraz o kovovýrobe a obrábaní kovov. Tibor Kovács, konateľ spoločnosti Fogaskerékgyár Kft. zdôraznil, že v prípade zakúpených strojov ide o vysoko produktívne obrábacie stroje, kde výkon týchto strojov sa nedá porovnať s konvenčným obrábaním. Spoločnosť WADO s.r.o s 18- ročnou profesionálnou praxou v odvetví digitálneho marketingu sa do projektu zapojil organizovaním tréningov pre stredoškolákov, vysokoškolákov a predstaviteľov malých a stredných podnikov. Školenia boli zamerané na tvorbu digitálnych marketingových kampaní, vytvorení webshopov a na vývoj webových aplikácií. Appentum Kft. predstavil vývoj platformy virtuálneho veľtrhu práce, ktorí si mohli účastníci konferencie vyskúšať. VR Job fair založený na virtuálnej realite, ktorý umožňuje uskutočnenie prijímacích pohovorov a podujatí zamerané na profesijný a kariérny rast bol vyvinutý v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho. Univerzita v rámci 2 veľtrhov práce a usporiadaním informačných dní otvorila priestor na testovanie vyvinutej platformy a predstavenie nových výziev na trhu práce.