AUTOTECH INFRA

SKHU/1802/3.1/015
Rozvoj infraštruktúry pre kľúčových dodávateľov automobilového priemyslu a technologické spoločnosti (NOVUM DANUVIUM)

V súlade s cieľom projektu Fogaskerékgyár Kft. zriadil inovačné centrum v meste Tata, Maďarsko. Na výrobu kovových výrobkov boli nainštalované dva vysokohodnotné obrábacie stroje. Inovačné centrum poskytuje firmám pôsobiacim v regióne odborné zázemie pre realizáciu ich nápadov a výrobu prototypov. Aplikácia založená na virtuálnej realite, vyvinutá spoločnosťou Appentum Kft., umožní organizovanie obchodných stretnutí, pracovných pohovorov a podujatí vo virtuálnom priestore. Aplikácia založená na virtuálnej realite vyvinutá v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho umožňuje navrhnúť a naprogramovať 3D veľtrh práce, ktorý je možné navštíviť aj s VR okuliarmi. Za účasti univerzity budú zorganizované 2 veľtrhy práce a 2 dni kariérového poradenstva. Spoločnosť WADO s.r.o. sa do projektu zapája organizovaním tréningov pre stredoškolákov, vysokoškolákov, malých a stredných podnikov v tematických okruhoch online marketing, web development, vedenie marketingových kampaní v online priestore, využívanie moderných webových rozhraní, e-commerce a prevádzka webshopov.

Termín realizácie projektu

01.01.2020. – 30.06. 2022.

Rozpočet projektu

534 942,25 EUR

icon5

Podpora z EFRR

454 700,91 EUR

Vedúci partner

Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft.

Ďalší partneri

› Appentum Kft.
› Univerzita J. Selyeho
› WADO s.r.o.